Logo
Logo

Политика
за поверителност

Въведение

Ние сме ангажирани с опазването на личните данни на нашите посетители в сайта. В тази декларация ние обясняваме как ние ще приемем вашата лична информация.

Ще Ви помолим да се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път, посетете нашия сайт. С използването на нашия уеб сайт и съгласяването с нашата политика вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.

Събиране на лична информация

Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

- Информация за Вашия компютър и за посещенията Ви при използването на този сайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените страници);

- Информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия сайт (включително имейл адрес);

- Информация, която предоставяте при попълването профила ви в нашия сайт (включително вашето име, адрес, телефон);

- Информация, свързана с всички покупки, които правите на нашите (продукти / услуги) или всякакви други сделки (включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес);

- Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията) ;

- Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;

Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.

Използване на личните Ви данни

Лична информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите, определени в тази политика.

Ние може да използваме Вашата лична информация за:

- Администриране нашия сайт и бизнеса;

- Персонализиране на нашия сайт за вас;

- За да може да използвате услугите на нашия уебсайт;

- За да можем да ви предоставим услугите, закупени през нашия сайт;

- За изпращане на декларации, фактури и платежни напомняния към вас, и за събиране на плащания от вас;

- За изпращане на извън маркетингови търговски съобщения;

- За изпращане на имейл известия, които сте поискани или очаквали;

- За изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност (или бизнеса на внимателно подбрани трети лица), които смятаме, че може да представляват интерес за Вас, по пощата, чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация);

Ако ни изпратите лична информация за публикуване на нашия сайт, ние ще я публикуваме в съответствие с лиценза, който предоставите на нас.

Ние няма да предоставим Вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели без вашето изрично съгласие.

Всички наши финансови транзакции се обработват чрез нашия доставчик на платежни услуги, BlueSnap. Можете да преразгледате политиката за поверителност на доставчика на https://home.bluesnap.com/privacy-policy/. Ние ще обменяме информация с нашия доставчик на платежни услуги само до степента, необходима за целите на обработка на плащанията, които правите чрез нашия уебсайт - възстановяване на тези плащания и разглеждане на жалби и запитвания, свързани с такива плащания и възстановявания.

Интернационален обмен на данни

Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърлена между всяка от страните, в които работим, за да се даде възможност на нас, за да използваме информацията в съответствие с тази политика.

Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на тези, които са в сила в Европейското икономическо пространство: Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия.

Личната информация, която публикувате на нашата интернет страница или изпратите за публикуване на нашия сайт може да бъде на разпространена, чрез интернет, по целия свят. Ние не може да попречим на използването или злоупотребата с такава информация от други.

Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел 5.

Запазване на личната информация

Този раздел 6 описва процедурите за съхранение на данни, които са създадени, за да гарантират, че ние се съобразяваме правните задължения във връзка със задържането и заличаване на личните данни на нашите потребители.

Личната информация, която обработваме, за всякакви цели, не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел 6, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

- До такава степен, че ние сме длъжни да го правим по закон;

- Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства;

- За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);

Защита на личната информация

Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация.

Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.

Всички електронни финансови сделки, сключени чрез нашия сайт, ще бъдат защитени с технология за кодиране.

Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

Вие носите отговорност за запазване на паролата, която използвате за достъп до нашия уеб сайт;

Изменения

Имаме право да актуализираме тази политика от време на време, като публикува нова версия на нашия уебсайт.

Можете да разгледате тази страница от време на време, за да се гарантира, че сте доволни с всякакви промени в тази политика.

Ние може да Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашата интернет страница.

Вашите права

Може да поискате да Ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за Вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:

- Плащане на такси, ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин, който изисква плащане на такси.

- Може да поискаме от Вас подходящо доказателство за Вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено изискваме фотокопие от личната карта, заверен от нотариус. Може да поискаме и копие от фактури върху, които пише Вашият физически адрес като фактури за ток, вода, телефон).

Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.

Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели.

На практика с използването на нашите услуги и уеб сайт, Вие се съгласявате ние да използваме Вашата лична информация за маркетингови цели. Ние ще Ви предоставим възможност да се откажете от използването на личните Ви данни за маркетингови цели.

Други уеб сайтове - трети страни

Нашият сайт съдържа хипервръзки към и подробности за уеб сайтове на трети страни.

Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.

Актуализиране на информацията

Моля, уведомете ни, ако личната информация, която имаме за Вас трябва да се коригира или актуализира.

Cookies - Бисквитки

Нашият сайт използват бисквитки. Бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.

Cookies могат да бъдат "постоянна" бисквитки или "сесийни" бисквитки: постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.

Cookies обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързано с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки. Ние използваме и двата вида бисквитки на нашия уебсайт. Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителят е свободен да ги блокира по всяко време. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

Ако блокирате бисквитките, Вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт. Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър. Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

Условия
за ползване

Всяко лице, наричано за по-кратко „потребител“, получило достъп до уеб сайт с адрес https://weband.bg/, наричан по-долу „сайт“, и до информацията и услугите в него, наричани „Съдържание“, което предлага Дигитална агенция Уеб Енд ООД, наричана по-долу „Собственик", се съгласява и приема следните Общи условия за ползване.

Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с общите условия, Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Събственикът не носи отговорност, ако потребителят е запознат с настоящите условия.

Общи условия за ползване на сайта

Потребителят има право да използва този сайт, както информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трета страна.

Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на Потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляря на авторското право – Уеб Енд ООД или трета страна.

Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от този сайт единствено за лична употреба, с цел да се информира за услугите, предлагани от Собственика, и/или да възлага поръчки или иска оферти относно услугите в сайта.

На потребителя е забранено следното:

- Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин никакъв елемент от съдържанието на този сайт, без предварително писмено разрешение от Уеб Енд ООД. Без такова разрешение не се разрешава никакво използване на съдържанието в друг сайт или електронна среда с каквато и да е цел.

- Да използва неправомерно сайта или съдържанието в него (в т.ч., но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България).

- Изрично не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.

- Да използва сайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

Уеб Енд ООД си запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящия сайт), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време, без предизвестие.

Ограничаване на отговорността

Уеб Енд ООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Уеб Енд ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителя.

Авторско право

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб сайт са защитени с авторско право. Последните са собственост на Уеб Енд ООД, която притежава изключителното право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

Този уеб сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото Съдържание на този уеб сайт, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на услугите на Уеб Енд ООД.

Изрично не се разрешава използването на каквото и да е Съдържание от сайта, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на собственика Уеб Енд ООД

Достъпът до този сайт, както и до всяка част от съдържанието му, не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост, без предварителното писмено разрешение на автора Уеб Енд ООД.

Конфиденциалност

Собственикът Уеб Енд ООД е регистриран администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на потребителя и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителя, освен в случаите, предвидени от закона. Собственикът няма да ползва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).

Собственикът не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове, чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.

Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки и изпращане на услуги до потребителите и др. По време на посещението на сайта, Собственикът получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.

Уеб Енд ООД има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на сайта по всяко време. Задължение на потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него.

Back to top